Privacy- en cookieverklaring Friend

‍Friend is een online sociaal platform waarbij gebruikers met andere gebruikers in contact komen via www.friend.nl met als doel samen af te spreken.

Friend neemt de grootste zorg in acht om jou en je persoonlijke gegevens te beschermen en middels deze privacyverklaring stellen we je graag op de hoogte over de manier waarop wij je gegevens wel of niet gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn een belangrijke kwestie voor veel mensen.
Hierbij houdt Friend zich aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Friend verwerkt geen persoonlijke gegevens zonder je toestemming. Vandaar dat we om je akkoord vragen in te stemmen met deze privacyverklaring alsook onze gebruiksvoorwaarden voordat je gebruik kan maken van de mogelijkheden via onze dienst.

Denk goed na over wat je doet met onze dienst. Gebruik je verstand en geef nooit gevoelige persoonlijke gegevens. Bekijk onze gebruiksvoorwaarden om te zien wat de door ons gehanteerde regels zijn over het gebruik van de website.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.
Contactgegevens Friend.

In het kader van het aanmaken van een profiel bij Friend worden via de website persoonsgegevens verzameld. De partij die de gegevens verzamelt heet Friend en is gevestigd op de Fred. Roeskestraat 99, 1076 EE te Amsterdam. Friend is onderdeel van Sparklab BV, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68034229.
Omschrijving van de persoonsgegevens
Het gaat om de volgende persoonsgegevens van jou:
·  (Voor)naam;
·  postcode;
·  woonplaats;
·  geslacht;
·  e-mailadres;
·  geboortedatum;
·  leeftijd;
·  profielfoto;
Chatberichten
Informatie over contact dat je met ons hebt gehad
·  technische browser-informatie;
·  cookie ID;
·  klik- en surfgedrag;

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Friend je persoonsgegevens en berichten opslaat. Friend gebruikt je persoonsgegevens en berichten voor:
·  het verlenen van toegang tot onze dienst (en de desktop versie)
·  het gebruik maken van de mogelijkheden binnen onze dienst;
·  het zo optimaal mogelijk kunnen matchen van personen;
·  relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien jij hierom verzoekt;
·  het versturen van nieuwsbrieven en updates; de berichten die wij versturen, worden vanuit het bedrijf Mailchimp verstuurd. Om die reden worden de door jou verstrekte gegevens naar Mailchimp gestuurd. Wij bepalen echter volledig waarvoor de gegevens gebruikt kunnen worden en hier heeft Mailchimp geen enkele invloed op;
• Het versturen van pushberichten en e-mails met daarin aanbiedingen van activiteiten van partners waarmee wij samenwerken
·  het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze dienst;
·  analyses van persoonsgegevens ten behoeve van product- en dienstontwikkelingen  het bepalen van strategie en beleid (alleen op het niveau van het totale gebruikersbestand);
·  het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Friend, haar relaties en haar medewerkers.
Van een aantal gegevens lichten we hieronder speciaal toe waarvoor we deze gebruiken:    

E-mailadres

Zodra je een account hebt aangemaakt met daarin jouw e-mailadres kunnen wij dit e-mailadres delen met jouw matches.  Op die manier kunnen jij en jouw matches via e-mail contact leggen.

We gebruiken je e-mailadres ook om je:

- Op de hoogte te houden van je lidmaatschap en nieuws over Friend
- Op de hoogte te stellen van nieuwe mogelijkheden binnen onze dienst
- Je suggesties te doen voor matches waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn

Postcode en woonplaats

We gebruiken je postcode en woonplaats om de afstand van jou tot andere gebruikers te kunnen bepalen. Zonder het geven van je postcode en woonplaats zal de dienst minder goed of niet functioneren. Als je je je postcode en woonplaats niet wilt geven raden we je af om de dienst te gebruiken. Het zal dan voor andere gebruikers nooit mogelijk zijn om je precieze locatie te bepalen. Je postcode gebruiken we ook om je suggesties te doen voor interessante activiteiten in de buurt.

Geboortedatum

We gebruiken je geboortedatum om je leeftijd te kunnen bepalen.

Chatberichten

Je chatberichten zijn strikt vertrouwelijk. De inhoud daarvan kan door Friend worden gemonitord voor veiligheidsdoeleinden indien daar aanleiding voor is bijvoorbeeld bij klachten over specifieke gebruikers.
Gegevens over contact dat je met ons hebt gehad
Als je contact met ons opneemt bewaren we je gegevens om onze dienstverlening naar jou toe zo optimaal mogelijk te maken.
De wettelijke grondslag voor het gebruik van jouw gegevens is de toestemming die jij hebt gegeven. Je kunt je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens weer intrekken. Dan kun je echter geen gebruik meer maken van onze diensten. Wij beschouwen dat dan als een afmelding. Je gegevens zullen dan worden verwijderd. Wil je alleen geen pushberichten, en/of e-mails met activiteiten, nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kun je dat aangeven. In dat geval blijft je account gewoon in stand.
Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je lid bent van Friend. Als jij je afmeldt worden jouw gegevens verwijderd. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database (encrypted).

Gegevensbeveiliging

Wij doen er alles aan om alle gegevens op de best mogelijke manier te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Friend maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Zo zijn onze gegevens encrypted door gebruik te maken van SSL, zijn de gegevens alleen toegankelijk met een geheim wachtwoord en hebben werknemers van Friend alleen toegang tot de gegevens in het geval dit nodig is. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met je persoonsgegevens, dan zullen wij gelijk actie ondernemen en als er een risico is voor jouw privacy dit melden bij jou en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Omdat de gegevens verwerkt wordt via het internet zijn er altijd risico’s. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen kunnen wij de veiligheid van je gegevens niet garanderen. Het gebruik van de website is dan ook op eigen risico.

Cookies

Op de website (www.friend.nl) worden cookies gebruikt om diverse functionaliteiten op de website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op de website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Friend of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
·  functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (voorkeuren/technische of functionele cookies);
· het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (statistieken/analytische cookies);
· bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken om zo relevanter te kunnen adverteren (marketing cookies) en het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies)
Voorkeuren/technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.
Statistieken/analytische cookies
Er worden op de website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Google Analytics en Hotjar.

Marketing cookies (inclusief social media cookies)

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en uitgevers en externe adverteerders. Om het daarnaast mogelijk te maken voor je om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van social media cookies. Wij maken gebruik van Facebook, Twitter en Google Ads.
In- en uitschakelen van cookies
Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.
Links naar andere websites van derden
Onze e-mails en internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar via een link op onze website kan worden doorverbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Je wettelijke rechten

Je mag Friend vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt je eigen gegevens ten alle tijden zelf aanpassen in je eigen persoonlijke account. Ook kun je Friend verzoeken deze gegevens te wijzigen, over te dragen, aan te vullen of te verwijderen of kun je bezwaar maken tegen de wijze waarop je persoonsgegevens worden gebruikt. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen via info@friend.nl. Wij streven ernaar je binnen 24 uur (maandag t/m vrijdag) te hebben beantwoord.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is van 1 februari 2019.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je met ons contact opnemen. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.